Dydaktyka

Obowiązki dydaktyczne stanowią ważną cześć pracy akademickiej. Moja wizja prowadzenia zajęć polega na kilku podstawowych elementach.

Po pierwsze, tam gdzie to możliwe staram się promować pracę grupową w trakcie zajęć oraz poza nimi. Z raportów organizacji zrzeszających pracodawców wynika bowiem, iż absolwentom polskich uczelni brakuje umiejętności pracy w grupie.

Po drugie, do większości zajęć proponuję studentom teksty po angielsku (przynajmniej jako literaturę fakultatywną)  – mam nadzieję, że wielu z nich będzie pracować w środowisku międzynarodowym, w tym w instytucjach UE.

Po trzecie, zwracam uwagę na znaczenie metodologii pracy naukowej, której znajomość przydaje się nie tylko na studiach, ale także w pracy zawodowej, np. przy przygotowywaniu sprawozdań dla przełożonych czy też w przypadku planowania procesu ewaluacji prowadzenia firmy.

W latach 2009-2011, prowadziłem zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim. Dotyczyły one trzech grup przedmiotów. Pierwsze z nich to zajęcia dla studentów zagranicznych studiujących na UW w ramach programu Socrates-Erasmus:

„Comparative Politics”

„The 2009 Elections to the European Parliament – Still Second-Order?”

„EU Policies and Policy Making”

„Political Parties in the European Union”

„Presentation Skills for Students”

„Eurojargon”
Ponadto, w języku angielskim prowadziłem także zajęcia „European Law” oraz „Methods in Political Research” w ramach studiów Master’s Degree In Political Sciences, prowadzonych w Instytucie Nauk Politycznych UW.

Druga grupa przedmiotów to zajęcia z metodologii szeroko rozumianych nauk społecznych, w szczególności:

„Metodologia badań politologicznych”

„Proseminarium magisterskie”

„Metody badań nad integracją europejską”

Wreszcie trzecia, wydaje się najważniejsza grupa przedmiotów to moje autorskie, kursowe przedmioty wprowadzone do programu studiów europeistyki w Centrum Europejskim UW:

Wstęp do polityk Unii Europejskiej” (studia I stopnia)

Dynamika polityk Unii Europejskiej” (studia II stopnia)

Pragnę również wspomnieć, że prowadzę szkolenia dotyczące problemów integracji europejskiej na zaproszenie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

W roku akademickim 2011/2012 prowadziłem 30-godzinny kurs dla studiów I stopnia „Dynamics of EU Policy-Making” na Uniwersytecie w Zurychu.

W październiku 2012 r. powróciłem na UW, gdzie ponownie prowadzę zajęcia kursowe i fakultatywne dla studentów polskich i zagranicznych. Od tego czasu prowadziłem ponadto zajęcia na uniwersytetach w Brukseli i Maastricht, a także byłem Visiting Professor na KU Leuven.