Konferencje konferencje…

W lutym i w marcu wziąłem udział w dwóch konferencjach. Najpierw w dniach 23-26 lutego byłem w Lüneburgu niedaleko Hamburga na konferencji „Party Politics and Democracy in Europe”. Przedstawiłem tam artykuł zatytułowany „Perspectives on the Development of Transnational Party System in the European Union”Natomiast 18 marca br. podczas konferencji zatytułowanej „Europeistyka w perspektywie etycznej i filozoficznej”, zorganizowanej przez Instytut Politologii UKSW, wygłosiłem referat zatytułowany „Pozycjonowanie preferencji partii politycznych w kwestiach aksjologicznych i etycznych”.

Możliwość komentowania Konferencje konferencje… została wyłączona

Nowy artykuł: The development of European political foundations and their role in strengthening Europarties

W najnowszym numerze Acta Politica (vol. 49, nr 1) ukazał się mój artykuł (przygotowany wspólnie ze Stevenem Van Hecke) dotyczący celów i funkcji fundacji politycznych na poziomie europejskim oraz ich stosunków z Europartiami.

Więcej szczegółów: http://www.palgrave-journals.com/ap/journal/v49/n1/abs/ap201327a.html

 

Możliwość komentowania Nowy artykuł: The development of European political foundations and their role in strengthening Europarties została wyłączona

Nowy artykuł dotyczący stosunku polskich partii politycznych do integracji europejskiej

W niedawno wydanej książce zatytułowanej Party Attitudes Towards the EU in the Member States: Parties for Europe, Parties against Europe (red. Nicolo Conti, Routledge 2014), opublikowany został mój artykuł dotyczący stosunku polskich partii politycznych do integracji europejskiej. Ponieważ książka jest serią analiz dotyczących poszczególnych państw UE, mój artykuł zatytułowany jest po prostu „Poland”.

Możliwość komentowania Nowy artykuł dotyczący stosunku polskich partii politycznych do integracji europejskiej została wyłączona

EUDO Dissemination Conference we Florencji

28 i 29 listopada br. uczestniczyłem w corocznej konferencji podsumowującej prace badawcze EUDO – European Union Democracy Observatory, które jest częścią Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji. Przedstawiłem artykuł zatytułowany „European Political Parties as Campaign Coordinators”. Moje wystąpienie jest w całości dostępne tutaj Prezentacja EUDO 2013

Możliwość komentowania EUDO Dissemination Conference we Florencji została wyłączona

Nowy artykuł poświęcony zasadzie pomocniczości w UE

W numerze 11/2013 czasopisma Europejski Przegląd Sądowy ukazał się mój artykuł zatytułowany Polityczne i prawne znaczenie zasady pomocniczości w UE (po 20 latach od wejścia w życie Traktatu z Maastricht).

Przypadająca 1 listopada 2013 r. 20. rocznica wejścia w życie Traktatu z Maastricht wydawała mi się dobrym momentem na podsumowanie praktyki stosowania unijnej zasady pomocniczości, zarówno z prawnego jak i politycznego punktu widzenia. Mimo że zasada pomocniczości uważana jest powszechnie za jedną z wiodących zasad ustrojowych
i prawnych UE, trwa ciągły spór o to, czy jest to przede wszystkim zasada polityczna
czy prawna, oraz w jaki sposób zapewnić warunki dla jej przestrzegania. W artykule wskazuję, że zasada pomocniczości powinna być przede wszystkim traktowana jako zasada polityczna, do której przestrzegania są zobowiązane instytucje unijne i państwa członkowskie, które powinny nawzajem kontrolować jej przestrzeganie raczej poprzez mechanizmy polityczne niż sądowe.

Możliwość komentowania Nowy artykuł poświęcony zasadzie pomocniczości w UE została wyłączona

Wizyta studyjna na KU Leuven

Przez dwa tygodnie października br. jako Visiting Professor przebywałem na Uniwersytecie w Leuven (Belgia). Ten wyjazd okazał się możliwy dzięki stypendium uzyskanym w konkursie na zagraniczne stypendium stażowe dla młodych naukowców Uniwersytetu Warszawskiego („Nowoczesny Uniwersytet”). Pobyt obejmował prowadzenie a także wizytację zajęć dydaktycznych, a ponadto pozwolił mi nawiązać kontakty z pracownikami naukowymi KU Leuven.

Możliwość komentowania Wizyta studyjna na KU Leuven została wyłączona

Stypendium Minister nauki i szkolnictwa wyższego

Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka ogłosiła 2 października br. listę laureatów stypendium dla wybitnych młodych naukowców. Bardzo mi miło że udało mi się znaleźć w gronie laureatów (wraz z moim kolegą z Centrum Europejskiego UW, Kamilem Zajączkowskim).

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/stypendia-dla-mlodych-badaczy.html

Możliwość komentowania Stypendium Minister nauki i szkolnictwa wyższego została wyłączona

Konferencja ECPR w Bordeaux

W dniach 4-7 września br. przebywałem w Bordeaux na Konferencji Generalnej Europejskiego Konsorcjum Nauk Politycznych (ECPR). Zorganizowałem i poprowadziłem panel poświęcony tematowi „Long-Term Trends and Recent Changes in Party Politics at EU Level”. Przedstawiono cztery artykuły (w tym jeden napisany przeze ze mnie wspólnie ze Stevenem Van Hecke), obejmujące zarówno teoretyczne jak i empiryczne rozważania dotyczące roli partii politycznych na poziomie europejskim.

http://ecpr.eu/events/PaperList.aspx?EventID=5&SectionID=119&PanelID=1167

Możliwość komentowania Konferencja ECPR w Bordeaux została wyłączona

Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

22 lipca br. otrzymałem bardzo dobrą wiadomość o przyznaniu mi przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej grantu z programu Mentoring FNP. Będzie on przeznaczony na rozwijanie współpracy one-to-one z prof. Luciano Bardim z Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji/Uniwersytetu w Pizie.

Możliwość komentowania Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej została wyłączona

Szkoła letnia „Parliamentary democracy in Europe”

Na zaproszenie rzymskiego prywatnego uniwersytetu LUISS Guido Carli prowadziłem zajęcia podczas szkoły letniej „Parliamentary democracy in Europe”. 10 lipca br. w panelu poświęconym tematowi „EU Democracy, Parties and EP elections” obok mnie udział wzieli Alexander Trechsel (European University Institute), Lorenzo De Sio (LUISS Guido Carli) oraz Lorenzo Mannelli (doradca w gabinecie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego).

Więcej informacji, w tym szczegóły dotyczące programu szkoły letniej, tutaj

Możliwość komentowania Szkoła letnia „Parliamentary democracy in Europe” została wyłączona