Nowy artykuł poświęcony zasadzie pomocniczości w UE

W numerze 11/2013 czasopisma Europejski Przegląd Sądowy ukazał się mój artykuł zatytułowany Polityczne i prawne znaczenie zasady pomocniczości w UE (po 20 latach od wejścia w życie Traktatu z Maastricht).

Przypadająca 1 listopada 2013 r. 20. rocznica wejścia w życie Traktatu z Maastricht wydawała mi się dobrym momentem na podsumowanie praktyki stosowania unijnej zasady pomocniczości, zarówno z prawnego jak i politycznego punktu widzenia. Mimo że zasada pomocniczości uważana jest powszechnie za jedną z wiodących zasad ustrojowych
i prawnych UE, trwa ciągły spór o to, czy jest to przede wszystkim zasada polityczna
czy prawna, oraz w jaki sposób zapewnić warunki dla jej przestrzegania. W artykule wskazuję, że zasada pomocniczości powinna być przede wszystkim traktowana jako zasada polityczna, do której przestrzegania są zobowiązane instytucje unijne i państwa członkowskie, które powinny nawzajem kontrolować jej przestrzeganie raczej poprzez mechanizmy polityczne niż sądowe.

Możliwość komentowania Nowy artykuł poświęcony zasadzie pomocniczości w UE została wyłączona

Wizyta studyjna na KU Leuven

Przez dwa tygodnie października br. jako Visiting Professor przebywałem na Uniwersytecie w Leuven (Belgia). Ten wyjazd okazał się możliwy dzięki stypendium uzyskanym w konkursie na zagraniczne stypendium stażowe dla młodych naukowców Uniwersytetu Warszawskiego („Nowoczesny Uniwersytet”). Pobyt obejmował prowadzenie a także wizytację zajęć dydaktycznych, a ponadto pozwolił mi nawiązać kontakty z pracownikami naukowymi KU Leuven.

Możliwość komentowania Wizyta studyjna na KU Leuven została wyłączona

Stypendium Minister nauki i szkolnictwa wyższego

Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka ogłosiła 2 października br. listę laureatów stypendium dla wybitnych młodych naukowców. Bardzo mi miło że udało mi się znaleźć w gronie laureatów (wraz z moim kolegą z Centrum Europejskiego UW, Kamilem Zajączkowskim).

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/stypendia-dla-mlodych-badaczy.html

Możliwość komentowania Stypendium Minister nauki i szkolnictwa wyższego została wyłączona

Konferencja ECPR w Bordeaux

W dniach 4-7 września br. przebywałem w Bordeaux na Konferencji Generalnej Europejskiego Konsorcjum Nauk Politycznych (ECPR). Zorganizowałem i poprowadziłem panel poświęcony tematowi „Long-Term Trends and Recent Changes in Party Politics at EU Level”. Przedstawiono cztery artykuły (w tym jeden napisany przeze ze mnie wspólnie ze Stevenem Van Hecke), obejmujące zarówno teoretyczne jak i empiryczne rozważania dotyczące roli partii politycznych na poziomie europejskim.

http://ecpr.eu/events/PaperList.aspx?EventID=5&SectionID=119&PanelID=1167

Możliwość komentowania Konferencja ECPR w Bordeaux została wyłączona

Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

22 lipca br. otrzymałem bardzo dobrą wiadomość o przyznaniu mi przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej grantu z programu Mentoring FNP. Będzie on przeznaczony na rozwijanie współpracy one-to-one z prof. Luciano Bardim z Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji/Uniwersytetu w Pizie.

Możliwość komentowania Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej została wyłączona

Szkoła letnia „Parliamentary democracy in Europe”

Na zaproszenie rzymskiego prywatnego uniwersytetu LUISS Guido Carli prowadziłem zajęcia podczas szkoły letniej „Parliamentary democracy in Europe”. 10 lipca br. w panelu poświęconym tematowi „EU Democracy, Parties and EP elections” obok mnie udział wzieli Alexander Trechsel (European University Institute), Lorenzo De Sio (LUISS Guido Carli) oraz Lorenzo Mannelli (doradca w gabinecie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego).

Więcej informacji, w tym szczegóły dotyczące programu szkoły letniej, tutaj

Możliwość komentowania Szkoła letnia „Parliamentary democracy in Europe” została wyłączona

Nowa publikacja: Convergence and diversity in political campaigning in Europe

Ukazał się właśnie (póki co w wersji Online First) mój artykuł zatytułowany „Convergence and diversity in political campaigning in Europe”, European View, June 2013, DOI  10.1007/s12290-013-0243-9.

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12290-013-0243-9

Możliwość komentowania Nowa publikacja: Convergence and diversity in political campaigning in Europe została wyłączona

Międzynarodowa konferencja europeistów w Amsterdamie

W dniach 25-27 czerwca br. przebywałem w Amsterdamie na XX międzynarodowej konferencji europeistów organizowanej przez Council for European Studies at Columbia University. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji był Crisis and Contingency: States of (In)stability.

Przedstawiłem artykuł „Regional  Elections  in  Poland:  Beyond  the  Second-Order  Elections  Thesis” (napisany wspólnie z Michałem Kotnarowskim). Wspólnie z kolegami z innych krajów, planujemy publikację analizującą nacjonalizację wyborów regionalnych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Wersję roboczą artykułu za kilka miesięcy umieszczę na tej stronie.

Możliwość komentowania Międzynarodowa konferencja europeistów w Amsterdamie została wyłączona

Wykłady w Maastricht, Leuven i Brukseli

W marcu i kwietniu gościłem z wykładami na Uniwersytecie w Maastricht, Leuven i Brukseli. 18 marca w Maastricht wygłosiłem wykład „Contemporary Polish Politics: Selected Issues”. Niedługo potem w Leuven rozważałem zagadnienie „Governance and leadership under the Lisbon Treaty: the example of the 2011 Polish Council Presidency”. Natomiast w kwietniu na Vrije Universiteit Brussel wygłosiłem dwa wykłady „Shaping Democracy: The Promise and Reality of Political Parties at European level” oraz „Practising Interdisciplinarity in EU Studies”.

Możliwość komentowania Wykłady w Maastricht, Leuven i Brukseli została wyłączona

Konferencja upamiętniająca Petera Maira

Dzień później po konferencji w Brukseli, tzn. 27 lutego br. byłem już we Florencji, gdzie uczestniczyłem w konferencji „Parties, Party Systems and the Quality of Democracy”. Wzięli w niej udział byli doktoranci śp. Peter Maira, w tym także i ja. Rozwijając i rozszerzając prace badawcze Petera Maira poświęcone depolityzacji, zaproponowałem artykuł zatytułowany „Partyless Democracy at the EU Level?”. Zarówno koncepcyjnie jak i empirycznie rozważam w nim związek pomiędzy rolą partii politycznych na poziomie europejskim a postrzeganiem demokracji i rządzenia w UE.

Możliwość komentowania Konferencja upamiętniająca Petera Maira została wyłączona