Publikacje

 1. Gagatek, W. „Anna Pacześniak, Europeizacja polskich partii politycznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014 (ss. 270)”, Białostockie Studia Prawnicze nr 20/A/2016, s. 337-338 (recenzja).
 2. Gagatek, W. „The Economic and Financial Crisis in the Light of Theories of European Integration”, w: B. Góralczyk, European Union on the Global Scene: United or Irrelevant?, Centre for Europe: University of Warsaw 2015, s. 15–33.
 3. Gagatek, W. „Perspectives on the Development of a Transnational Party System in the European Union after the 2014 Elections to the European Parliament”, w: F. Casal Bértoa, F. Muller-Rommel, Party Politics and Democracy in Europe: Essays in Honour of Peter Mair,. Abingdon, Oxon; New York: Routledge 2015, s. 148–61.
 4. Bardi, L., Bressanelli, E., Calossi, E., Cicchi, L., Gagatek, W., & Pizzimenti, E. Political Parties and Political  Foundations at European Level.  Challenges and Opportunities. Parlament Europejski: Bruksela 2014. Wersja pełnotekstowa
 5. Gagatek, W. “Explaining Legislative Conflict over the Adoption of Political Financing Law in the European Union”, w: I. Van Biezen, H-M. ten Napel (red.), Regulating Political Parties. European Democracies in Comparative Perspective, Leiden University Press: Leiden 2014.
 6. Gagatek, W. „Przydatność teorii integracji europejskiej w wyjaśnianiu konsekwencji kryzysu ekonomiczno-finansowego”, w: B. Góralczyk (red.), Unia Europejska jako aktor na scenie globalnej. Razem czy osobno?, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa 2014, s. 11-23.
 7. Gagatek, W. „Perspektywy utworzenia transnarodowych list kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego”, w: A. Pacześniak, R. Wiszniowski (red.), Europejska scena partyjna i jej aktorzy, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2014, s. 199-221. Przeczytaj niesformatowaną wersję artykułu przed składem i korektą
 8. Gagatek, W. „Dyscyplinarna analiza czy interdyscyplinarna synteza? Uwagi o  europeistyce jako kierunku studiów uniwersyteckich”, w: J. Czaputowicz (red.), Studia europejskie. Wyzwania interdyscyplinarności, Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa 2014, s. 337-353. Artykuł w wersji pełnotekstowej
 9. Gagatek, W., Van Hecke, S. „The development of European political foundations and their role in strengthening Europarties” Acta Politica vol. 49, nr 1/2o14, s. 86-104.
 10. Gagatek, W. „Poland”, w: N. Conti (red.), Party Attitudes Towards the EU in the Memeber States: Parties for Europe, Parties Against Europe, Routledge: London 2014, s. 190-207. Info o książce
 11. Gagatek, W. „Research Directions in EU Studies”, w: A. Adamczyk, D. Milczarek, K. Zajączkowski (red.), Introduction to European Studies: A New Approach to Uniting Europe, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa 2013, s. 19-32. Info o książce
 12. Gagatek, W. „Polityczne i prawne znaczenie zasady pomocniczości w Unii Europejskiej (po 20 latach od przyjęcia Traktatu z Maastricht)”, Europejski Przegląd Sądowy nr 11/2013, s. 31-39. http://www.profinfo.pl/prawo/unii-europejskiej/p,europejski-przeglad-sadowy,6867.html#4
 13. Gagatek, W. „Convergence and Diversity in Political Campaigning in Europe”, European View vol. 12 nr 1/2013, s. 3-10, DOI 10.1007/s12290-013-0243-9 Przeczytaj artykuł on-line
 14. Gagatek, W. „O fałszywym rozumieniu interdyscyplinarności w studiach europejskich”, w: J. Ruszkowski, L. Wojnicz (red.), Teorie w studiach europejskich. W kierunku nowej agendy badawczej, wyd. Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Szczecin-Warszawa 2013, s. 117-129. Przeczytaj niesformatowaną wersję artykułu przed składem
 15. Gagatek, W. “ Die Anpassung der Europarteien an ihr institutionelles Umfeld – ausgewählte Aspekte”, w: T. Poguntke, M. Morlok, H. Merten (red.) Auf dem Wege zu einer europäischen Parteiendemokratie?, Nomos: Baden-Baden 2013, s.93-110.
 16. Gagatek, W, Van Hecke, S. “ Die kleinen europäischen politische Stiftungen und ihre Entwicklung”, w: T. Poguntke, M. Morlok, H. Merten (red.) Auf dem Wege zu einer europäischen Parteiendemokratie?, Nomos: Baden-Baden 2013, s. 111-128.
 17. Gagatek, W (rec.) “Aleks Szczerbiak. Poland within the European Union. New awkward partner or new heart of Europe?”, East European Politics nr 4/2012, s.483-484 Przeczytaj  artykuł on-line
 18. Gagatek, W. (rec.) „Russell J. Dalton, David M. Farrell, Ian McAllister, Political Parties and Democratic Linkage: How Parties Organize Democracy, Oxford University Press, New York 2011”, Atheneum vol. 35/2012, s. 318-322.
 19. Gagatek, W. „Activating the Electoral Participation of the Immigrants in the UK Local Government Elections: the Potential Role of Voting Aid Applications”, w:                        A. Dziewulska, Anna M. Ostrowska (red.) Europeisation of political rights: Voter Advice Application and migrant mobilisation in 2011 UK elections, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa 2012, s. 85-94. Przeczytaj artykuł
 20. Gagatek, W, Milczarek, D. „The Critical Assessment of the Voting Aid Application myCandidate.eu”, w: A. Dziewulska, Anna M. Ostrowska (red.) Europeisation of political rights: Voter Advice Application and migrant mobilisation in 2011 UK elections, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa 2012,             s. 147-154. Przeczytaj artykuł
 21. Gagatek, W. „Miejsce i rola przedmiotu polityki Unii Europejskiej w dydaktyce europeistyki”, Przegląd Europejski nr 1(24)/2012, s. 65-82. Przeczytaj artykuł
 22. Gagatek, W. „Europeistyka jako nowa dyscyplina naukowa?”, Studia Europejskie nr 1/2012, s. 151-174. Przeczytaj artykuł
 23. Gagatek, W. „The Treaty of Lisbon, the European Parliament Elections and Europarties: A New Playing Field for 2014?”, Yearbook of Polish European Studies nr 14/2011, s. 201-218. Przeczytaj artykuł
 24. Gagatek, W. (rec.) „Anna A. Skrzypek, Partia Europejskich Socjalistów 1957-2009. Geneza-Organizacja-Możliwości”, Studia Europejskie nr 3/2011, s. 199-202.
 25. Gagatek, W. “Aleks Szczerbiak. Poland within the European Union. New awkward partner or new heart of Europe?” Yearbook of Polish European Studies nr 14/2011,     s. 368-373. Przeczytaj recenzję
 26. Gagatek, W & Van Hecke, S. „Towards Policy-Seeking Europarties? The Development of European Political Foundations, EUI Working Paper 58/2011, 24 s. Przeczytaj artykuł
 27.  Gagatek, W. „Political Financing Regulation at the EU Level: The Conflict of National Traditions and Interests”, University of Leiden, Working Paper Series on the Legal Regulation of Political Parties no. 14/2011, 37 s. Przeczytaj artykuł
 28. Bardi, L., Bressanelli, E., Calossi, E., Gagatek, W., Mair, P., Pizzimenti, E. How to Create a Transnational Party System. Raport zamówiony przez Parlament Europejski. PE 425.623, Bruksela 2010, 140 s. Przeczytaj
 29. Gagatek, W, red. The 2009 Elections to the European Parliament: Country Reports. Florencja 2010, wyd. European University Press, 182 s. (format A4). Przeczytaj
 30. Gagatek, W., A. H. Trechsel, F. Breuer. “Preface: Bringing the European Parliament election results closer to the citizens.” w: The 2009 Elections to the European Parliament: Country Reports, red. W Gagatek. Florencja 2010, wyd. European University Press, s. XI-XIII.
 31. Gagatek, W. “Campaigning in the European Parliament elections.” w: The 2009 Elections to the European Parliament: Country Reports, red. W Gagatek. Florencja 2010, wyd. European University Press, s. 13-19.
 32. Gagatek, W. “The political composition of the new European Parliament”, w: The 2009 Elections to the European Parliament: Country Reports, red. W Gagatek. Florencja 2010, wyd. European University Press, s. 33-38.
 33. Gagatek, W., K. Grzybowska-Walecka, P. Rozbicka. “Poland”, w: The 2009 Elections to the European Parliament: Country Reports, red. W Gagatek. Florencja 2010, wyd. European University Press, s. 137-141.
 34. Gagatek, W. European Political Parties as Campaign Organisations: Toward a Greater Politicisation of the European Parliament Elections, Centre for European Studies: Bruksela 2009, 118 s. Przeczytaj
 35. Gagatek, W. “The European People’s Party and the Party of European Socialists: government and opposition?”, European View nr 8(2)/2009, s. 301-311. Przeczytaj streszczenie
 36. Gagatek, W. “Status prawny frakcji politycznych w Parlamencie Europejskim”, Studia Europejskie nr 2 (42)/2007, s. 83-112. Przeczytaj artykuł
 37. Gagatek, W. “Geneza i ewolucja frakcji Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim”, Studia Polityczne nr 20/2007, s. 99-125. Przeczytaj artykuł
 38. Gagatek, W. “Transnarodowe federacje partii politycznych w UE”, Międzynarodowy Przegląd Polityczny nr 16/2006, s. 190-220. Przeczytaj niesformatowaną wersję artykułu
 39. Gagatek, W. “Partia Konserwatywna i Europejska Partia Ludowa w Parlamencie Europejskim – analiza trudnych relacji” (opublikowane także po angielsku jako „British Conservative Party and the Group of the European People’s Party – European Democrats in the European Parliament – an analysis of the history and present shape of difficult relationships”). Międzynarodowy Przegląd Polityczny nr 6/2004,                s. 162-182. Przeczytaj manuskrypt anglojęzycznej wersji artykułu (w formacie Word)
 40. Gagatek, W. (rec.) “Richard Corbett, Francis Jacobs, Michael Shackleton. 2003. The European Parliament. London: John Harper; David Judge and David Eearnshaw. 2003. The European Parliament. Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan. Przegląd Europejski nr 1/2004, s. 187-192.
 41. Gagatek, W. (rec.) “Sionaidh Douglas-Scott. Constitutional law of the European Union: Harlow”. Przegląd Europejski nr 2/2002, s. 191-193.
 42. Gagatek, W. “Ankiety na temat UE przeprowadzane w szkołach średnich oraz rządowa kampania informacyjna o UE,  Przegląd Europejski nr 1/2002, s. 239-247.
 43. Gagatek, W. „Organy doradcze Unii Europejskiej: Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów”, Edukacja Europejska w szkole nr 2/2000, s. 94-98.